Uppsala domkyrkas studentkör

Schola Cantorum är en blandkör med unga röster om cirka 25 sångare, de flesta studenter vid Uppsala Universitet. Den bildades 1972 av Lars Angerdal och har sedan dess varit ett viktig inslag i Uppsalas körliv. Nuvarande körledare och dirigent är Milke Falck som även leder Uppsala domkyrkokör och verkar som biträdande domkyrkoorganist. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet som körledare i Svenska kyrkan.

Schola Cantorum, Uppsala

Repertoaren består huvudsakligen av den klassiska kyrkomusiken. Kören ackompanjeras ofta av organisten Andrew Canning på domkyrkans Ruffattiorgel. Ibland blir det mer modern kyrkomusik och även profan svensk körlyrik. Några gånger per termin sjunger kören i Domkyrkans högmässor samt har  egna välbesökta och uppskattade konserter. Kören har även mycket social verksamhet såsom rephelger och körfester samt resor och turnéer.