Schola Cantorum ger flera konserter varje termin, huvudsakligen i Uppsala domkyrka. Återkommande framträdanden är körens konsert på kulturnatten, vår traditionsenliga adventskonsert, samt lördagskonserter i domkyrkan med varierande teman. Vi genomför också större körprojekt och konserter, ofta i samarbete med någon av domkyrkans övriga körer.

Schola Cantorum medverkar även i några av domkyrkans högmässor varje termin. Konserttider hittar du i Svenska kyrkan i Uppsalas kalendarium samt på vår facebooksida här nedan: