Nedan följer ett urval av inspelningar från Schola Cantorums repertoar, som innehåller både verk från den klassiska kyrkomusiken och nykomponerade verk skrivna av körmedlemmar.