Om kören

Schola Cantorum är en blandad kammarkör med cirka 25 sångare, varav de flesta är studenter vid Uppsala Universitet. Den bildades 1972 av Lars Angerdal och har sedan dess varit ett viktig inslag i Uppsalas körliv. Nuvarande körledare och dirigent är Milke Falck, som även leder Uppsala domkyrkokör och verkar som biträdande domkyrkoorganist. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet som körledare i Svenska kyrkan.

Repertoaren består huvudsakligen av den klassiska kyrkomusiken. Ibland framförs även mer modern kyrkomusik eller profan svensk körlyrik. Vid flera tillfällen har även verk skrivna av körens egna sångare framförts. Några gånger per termin sjunger kören på domkyrkans högmässor samt har egna välbesökta och mycket uppskattade konserter. Kören ackompanjeras ofta av organisten Andrew Canning på domkyrkans Ruffattiorgel.

Utöver detta har kören även många sociala aktiviteter, såsom rephelger och körfester samt resor och turnéer. I nuläget planerar kören en resa till Bachs hemstad, Leipzig i Tyskland, under våren 2018.

Schola Cantorum genom åren
2016.
2016.
2015.
2015.
 
 
 
2012.
 
2011.
2010.
2010.

Vår dirigent

Milke Falck har varit körens dirigent sedan hösten 2009. Han utbildades vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han bl.a. studerade kördirigering för professor Eric Ericson, orgel för professor Olle Scherwin och cembalospel för Eva Nordenfeldt. Han har sedan 1974 varit verksam som dirigent på en rad platser, däribland Visby domkyrka och S:t Jacobs kyrka i Stockholm. Han engageras också ofta som föreläsare, inspiratör och pedagog med undervisning i exempelvis kördirigering, och har som dirigent och organist turnerat i ett flertal europeiska länder, samt i USA. Han arbetar i Uppsala domkyrka sedan 1990, då han tillträdde som biträdande domkyrkoorganist. Han är sedan 1994 dirigent även för Uppsala Domkyrkokör.

© Jonas Tobin 2011

Våra syskonkörer

Schola Cantorum är en av sex körer i Uppsala domkyrka, som ofta samarbetar i större projekt och konserter. Följ länkarna nedan för att läsa mer om de andra domkyrkokörerna.